Sản phẩm

Khăn trắng

Khăn trắng đơn thuần. Mềm mại với làn da, chất lượng tốt và giá cả hợp lý.

[SY] Khăn trắng mềm
Sản xuất tại Việt Nam
Khăn trắng trơn, mềm (có đai trang trí)

[SY] Khăn trắng mềm 56.25g

56.25g

[SY] Khăn trắng mềm 62.5g

62.5g

[SY] Khăn trắng mềm 68.75g

68.75g

[SY] Khăn trắng mềm 75g

75g

[SY] Khăn trắng mềm 81.25g

81.25g

Trọng lượng Mã sản phẩm Kích thước Số lượng
56.25g 4-4616 Khoảng 340mm×850mm 240pcs/ thùng
62.5g 4-4617 Khoảng 340mm×870mm 240pcs/ thùng
68.75g 4-4618 Khoảng 340mm×900mm 240pcs/ thùng
75g 4-4619 Khoảng 340mm×930mm 240pcs/ thùng
81.25g 4-4620 Khoảng 340mm×930mm 240pcs/ thùng

[SY] Khăn trắng mềm
Sản xuất tại Việt Nam
Khăn bông trắng mềm (có đai trang trí)

[SY] Khăn trắng mềm 62.5g

62.5g

[SY] Khăn trắng mềm 68.75g

68.75g

[SY] Khăn trắng mềm 75g

75g

[SY] Khăn trắng mềm 81.25g

81.25g

Trọng lượng Mã sản phẩm Kích thước Số lượng
62.5g 4-4649 Khoảng 340mm×850mm 240pcs/ thùng
68.75g 4-4650 Khoảng 340mm×850mm 240pcs/ thùng
75g 4-4651 Khoảng 340mm×860mm 240pcs/ thùng
81.25g 4-4652 Khoảng 340mm×860mm 240pcs/ thùng

So Kirin
Sản xuất tại Nhật Bản
Khăn trắng mềm (dệt trơn có đai trang trí)

So Kirin 31.25g

31.25g

So Kirin 56.26g

56.26g

So Kirin 62.5g

62.5g

So Kirin 68.25g

68.25g

So Kirin 75g

75g

So Kirin 81.25g

81.25g

Trọng lượng Mã sản phẩm Kích thước Số lượng
31.25g 0-42 Khoảng 290mm×420mm 1200pcs/ thùng
56.26g 0-301 Khoảng 340mm×860mm 600pcs/ thùng
62.5g 0-302 Khoảng 340mm×870mm 600pcs/ thùng
68.75g 0-303 Khoảng 340mm×910mm 480pcs/ thùng
75g 0-304 Khoảng 350mm×920mm 480pcs/ thùng
81.25g 0-305 Khoảng 360mm×920mm 480pcs/ thùng

Sennari Zakura
Sản xuất tại Nhật Bản
Khăn trắng đơn thuần (dệt trơn và có đai trang trí)

Sennari Zakura 50g

50g

Sennari Zakura 56.25g

56.25g

Sennari Zakura 62.5g

62.5g

Sennari Zakura 68.75g

68.75g

Trọng lượng Mã sản phẩm Kích thước Số lượng
50g 0-1694 Khoảng 340mm×800mm 600pcs/ thùng
56.25g 0-1695 Khoảng 340mm×820mm 600pcs/ thùng
62.5g 0-1696 Khoảng 340mm×880mm 600pcs/ thùng
68.75g 0-1697 Khoảng 340mm×880mm 480pcs/ thùng

Liên hệ Yamauchi - Đối tác sản xuất an toàn, đáng tin cậyLiên hệ

japanese English