icon icon icon

Nhà máy

Thiết lập hệ thống quản lý chất lượng đồng nhất cho các nhà máy để tăng tính an toàn

Chúng tôi đẩy quản lý chất lượng lên một tầm cao hơn để đảm bảo an toàn hơn và nâng cao độ tin cậy cho khách hàng.Ví dụ tại nhà máy kiểm hàng/ kiểm kim đặt tại Thanh Đảo, chúng tôi phối hợp sức người và máy móc tối tân nhất để triệt để việc kiểm hàng theo tiêu chuẩn khắt khe, kiểm đi kiểm lại nhằm tối đa tính an toàn của từng sản phẩm.

Nhà máy tại Thanh Đảo

Nhà máy tại Thanh Đảo

Qingdao Own Factory
Vietnam Own Factory

Vietnam/Hanoi
Yamauchi Vietnam Factory

Vietnam Own Factory

Nhà máy tại Thanh Đảo (Trung Quốc) Gaomi Shuangshan Home Textiles Co., ltd.

icon

Chúng tôi xây dựng hệ thống kiểm kim triệt để, cấm người không liên quan ra vào khu vực kiểm kim.

Khu vực kho

Khu vực kho

Chứa khăn chờ được kiểm hàng

Khu vực kiểm hàng

Khu vực kiểm hàng

Kiểm tra bằng tay để xác nhận có mảnh kim loại hay không

Khu vực kiểm hàng

Khu vực kiểm hàng

Kiểm chi tiết lỗi may

Khu vực kiểm hàng

Khu vực kiểm hàng

Khăn được chạy qua máy kiểm kim thứ nhất

Khu vực đóng gói

Khu vực đóng gói

Đóng gói hàng hoá

Khu vực kiểm kim

Khu vực kiểm kim

Khăn được chạy qua máy kiểm kim thứ hai

Khu vực xuất hàng

Khu vực xuất hàng

Đóng gói để xuất hàng

Khu vực xuất hàng

Khu vực xuất hàng

Đóng gói để xuất hàng

Khu vực xuất hàng

Khu vực xuất hàng

Khăn đã được đóng gói sẵn sàng để xuất tại kho

Vietnam/Hanoi Yamauchi Vietnam Factory

icon

We have created a thorough product inspection system where access to all needle inspection areas is restricted.

Stock area

Khu vực kho

Chứa khăn chờ được kiểm hàng

Inspection area

Khu vực kiểm hàng

Kiểm tra bằng tay để xác nhận có mảnh kim loại hay không

Inspection area

Khu vực kiểm hàng

Khăn được chạy qua máy kiểm kim thứ nhất

Packaging area

Khu vực đóng gói

Nhận vật liệu và thông số kỹ thuật

Packaging area

Khu vực đóng gói

Đóng gói hàng hoá

Packaging area

Khu vực đóng gói

Đóng gói hàng hoá

Packaging area

Khu vực đóng gói

Khăn được chạy qua máy kiểm kim thứ hai

Shipping area

Khu vực xuất hàng

Khăn đã được đóng gói sẵn sàng để xuất tại kho

Shipping area

Khu vực xuất hàng

Sẽ được chất lên xe tải và vận chuyển

Nhà máy liên kết

Hợp tác với các nhà máy trên toàn cầu để nắm bắt thị trường tương lai

Chúng tôi tích cực phát triển sản xuất tại những nơi có tiềm năng phát triển thị trường và tham gia vào quá trình sản xuất và tiêu thụ tại địa phương trong tương lai gần. Chúng tôi đang phấn đấu để tăng cơ hội kinh doanh cho khách hàng thông qua việc hợp tác với các nhà máy tại Trung Quốc, Bang la desh, Việt Nam

Nhà máy trực thuộc Pakistăng


Nhà máy tại Pakistăng
Nhà máy tại Pakistăng
Nhà máy tại Pakistăng
Nhà máy tại Pakistăng
Nhà máy tại Pakistăng
Nhà máy tại Pakistăng

Nhà máy trực thuộc Bangladesh


Nhà máy tại Bangladesh
Nhà máy tại Bangladesh
Nhà máy tại Bangladesh
Nhà máy tại Bangladesh
Nhà máy tại Bangladesh
Nhà máy tại Bangladesh

Nhà máy trực thuộc Việt Nam (Hà Nội)


Nhà máy tại Việt Nam (Hà Nội)
Nhà máy tại Việt Nam (Hà Nội)
Nhà máy tại Việt Nam (Hà Nội)
Nhà máy tại Việt Nam (Hà Nội)
Nhà máy tại Việt Nam (Hà Nội)
Nhà máy tại Việt Nam (Hà Nội)

Liên hệ Yamauchi - Đối tác sản xuất an toàn, đáng tin cậyLiên hệ

japanese English