Sản phẩm

Khăn nghiệp vụ

Khăn dễ dàng sử dụng với chất lượng tuyệt vời và giá thành hợp lý phù hợp sử dụng trong nhà hàng, thẩm mỹ viện, và những nơi tương tự

Khăn lau bếp
Sản xuất tại nước ngoài

21.875g (khăn lau bếp hoạ tiết kẻ ô)

21.875g (khăn lau bếp hoạ tiết kẻ ô)

27.5g ( khăn lau bếp hoạ tiết kẻ caro)

27.5g ( khăn lau bếp hoạ tiết kẻ caro)

Trọng lượng Mã sản phẩm Kích thước Số lượng
21.875g (khăn lau bếp hoạ tiết kẻ ô) 0-4152 Khoảng 340mm×320mm 1200pcs/ thùng
27.5g ( khăn lau bếp hoạ tiết kẻ caro) 0-4153 Khoảng 280mm×420mm 1200pcs/ thùng

Khăn tay nhuộm màu
Sản xuất tại nước ngoài

25g (khăn tay nhuộm màu)

25g (khăn tay nhuộm màu)

31.25g (khăn tay nhuộm màu, khăn tay trắng)

31.25g (khăn tay nhuộm màu, khăn tay trắng)

Trọng lượng Mã sản phẩm Kích thước Số lượng
25g (khăn tay nhuộm màu) 4-3476-01 (Xanh)
4-3476-02 (Hồng)
4-3476-03 (Vàng)
4-3476-05(Xanh lá)
Khoảng 290mm×410mm 960pcs/ thùng/màu
31.25g (khăn tay nhuộm màu) 0-645-01 (Xanh)
0-645-02 (Hồng)
0-645-03 (Vàng)
0-645-05(Xanh lá)
Khoảng 280mm×430mm 720pcs/ thùng/màu
31.25g (khăn tay trắng) 0-644 Khoảng 280mm×430mm 720pcs/ thùng

Khăn tay in
Sản xuất tại nước ngoài

25g (hoạ tiết hoa)

25g (hoạ tiết hoa)

25g (hoạ tiết động vật)

25g (hoạ tiết động vật)

Trọng lượng Mã sản phẩm Kích thước Số lượng
25g (hoạ tiết hoa) 0-4246 Khoảng 300mm×400mm 600pcs/ thùng (5 hoạ tiết x 2 màu)
25g (hoạ tiết động vật) 0-4150 Khoảng 300mm×400mm 600pcs/ thùng (5 hoạ tiết x 2 màu)

Khăn in
Sản xuất tại nước ngoài

62.5g (hoạ tiết hoa)

62.5g (hoạ tiết hoa)

62.5 g (hoạ tiết động vật)

62.5 g (hoạ tiết động vật)

Trọng lượng Mã sản phẩm Kích thước Số lượng
62.5g (hoạ tiết hoa) 4-7957 Khoảng 340mm×850mm 480pcs/ thùng (4 hoạ tiết x 2 màu)
62.5 g (hoạ tiết động vật) 4-8349 Khoảng 340mm×850mm 480pcs/ thùng (4 hoạ tiết x 2 màu)

Khăn mới với độ thấm nước cao
Sản xuất tại Trung Quốc

312.5g (Khăn mới với độ thấm nước cao)

312.5g

106.25g (Khăn mới với độ thấm nước cao)

106.25g

Trọng lượng Mã sản phẩm Kích thước Số lượng
312.5g 4-3317 600mm×120mm
106.25g 4-3316 340mm×800mm

Liên hệ Yamauchi - Đối tác sản xuất an toàn, đáng tin cậyLiên hệ

japanese English