Sản phẩm

Khăn màu

Khăn màu thông thường. Mềm mại với làn da, chất lượng tốt và nhiều lựa chọn màu.

[SY] Khăn mềm, nhuộm màu
Sản xuất tại Việt Nam
Khăn dệt trơn nhuộm màu (có đai trang trí)

[SY] Khăn mềm, nhuộm màu 56.25g (Xanh)

56.25g (Xanh)

[SY] Khăn mềm, nhuộm màu 62.5 g (Hồng)

62.5 g (Hồng)

[SY] Khăn mềm, nhuộm màu 68.75g (Vàng)

68.75g (Vàng)

Trọng lượng Mã sản phẩm Kích thước Số lượng
56.25g 4-4644-01 (Xanh)
4-4644-02 (Hồng)
4-4644-03 (Vàng)
4-4644-05 (Xanh lá)
Khoảng 340mm×850mm 240pcs/ thùng/one color
62.5g 4-4645-01 (Xanh)
4-4645-02 (Hồng)
4-4645-03 (Vàng)
4-4645-05 (Xanh lá)
Khoảng 340mm×870mm 240pcs/ thùng/one color
68.75g 4-4646-01 (Xanh)
4-4646-02 (Hồng)
4-4646-03 (Vàng)
4-4646-05 (Xanh lá)
Khoảng 340mm×900mm 240pcs/ thùng/one color

[SY] Khăn mềm, màu sáng
Sản xuất tại Việt Nam
Khăn dệt trơn nhuộm màu(Có đai trang trí)

[SY] Khăn mềm, màu sáng 62.5g (Gold)

62.5g (Gold)

[SY] Khăn mềm, màu sáng 62.5g (Xanh lá)

62.5g (Xanh lá)

[SY] Khăn mềm, màu sáng 62.5g (Vàng)

62.5g (Vàng)

[SY] Khăn mềm, màu sáng 62.5g (Hồng)

62.5g (Hồng)

[SY] Khăn mềm, màu sáng 62.5g (Xanh)

62.5g (Xanh)

Trọng lượng Mã sản phẩm Kích thước Số lượng
62.5g 4-4647-01 (Xanh)
4-4647-02 (Hồng)
4-4647-03 (Vàng)
4-4647-04 (Gold)
4-4647-05 (Xanh lá)
Khoảng 340mm×870mm 240pcs/ thùng/one color

[SY] Khăn màu
Sản xuất tại Việt Nam
Khăn bông nhuộm màu

[SY] Khăn màu 62.5g (Xanh lá)

62.5g (Xanh lá)

Trọng lượng Mã sản phẩm Kích thước Số lượng
62.5g 0-4194-01 (Xanh)
0-4194-02 (Hồng)
0-4194-03 (Vàng)
0-4194-05 (Xanh lá)
0-4194-06 (white)
Khoảng 340mm×860mm 240pcs/ thùng/one color

Khăn trơn
Sản xuất tại Trung Quốc
Khăn dệt trơn nhuộm màu (Hana)

Khăn trơn 62.5g (Xanh lá)

62.5g (Xanh lá)

Khăn trơn 62.5g (Vàng)

62.5g (Vàng)

Khăn trơn 62.5g (Hồng)

62.5g (Hồng)

Khăn trơn 62.5g (Xanh)

62.5g (Xanh)

Trọng lượng Mã sản phẩm Kích thước Số lượng
62.5g 0-4194-01 (Xanh)
0-4194-02 (Hồng)
0-4194-03 (Vàng)
0-4194-05 (Xanh lá)
0-4194-06 (Trắng)
Khoảng 340mm×860mm 240pcs/ thùng/one color

Khăn bông
Sản xuất tại Trung Quốc
Khăn toàn bông

Khăn bông 68.75g (Xanh lá)

68.75g (Xanh lá)

Khăn bông 68.75g (Vàng)

68.75g (Vàng)

Khăn bông 68.75g (Hồng)

68.75g (Hồng)

Khăn bông 68.75g (Xanh)

68.75g (Xanh)

Trọng lượng Mã sản phẩm Kích thước Số lượng
62.5g 0-4024-01 (Xanh)
0-4024-02 (Hồng)
0-4024-03 (Vàng)
0-4024-05 (Xanh lá)
0-4024-06 (Trắng)
Khoảng 340mm×860mm 480pcs/ thùng/one color
68.75g 0-4163-01 (Xanh)
0-4163-02 (Hồng)
0-4163-03 (Vàng)
0-4163-05 (Xanh lá)
0-4163-06 (Trắng)
Khoảng 340mm×860mm 480pcs/ thùng/one color

Liên hệ Yamauchi - Đối tác sản xuất an toàn, đáng tin cậyLiên hệ

japanese English