Sản phẩm

Khăn tay Nhật Bản có sẵn

Khăn tay Nhật Bản làm từ vải sản xuất và in tại Nhật với giá hợp lý, tiêu chuẩn chất lượng cao

Tsumagara, Nassen
Sản xuất tại Nhật Bản

Tsumagara, Nassen, Ayame

Tsumagara, Nassen, Ayame

Tsumagara, Nassen, Tsuta

Tsumagara, Nassen, Tsuta

Tsumagara, Nassen, Kozuchi

Tsumagara, Nassen, Kozuchi

Tsumagara, Nassen, Orizuru

Tsumagara, Nassen, Orizuru

Tsumagara, Honzome
Sản xuất tại Nhật Bản

Tsumagara, Honzome, Hanabishi

Tsumagara, Honzome, Hanabishi

Tsumagara, Honzome, Shin-hanabishi

Tsumagara, Honzome, Shin-hanabishi

Tsumagara, Honzome, Ichimatsu-fuji

Tsumagara, Honzome, Ichimatsu-fuji

Tsumagara, Honzome, Tsuta

Tsumagara, Honzome, Tsuta

Tsumagara, Honzome, Shin-tsuta

Tsumagara, Honzome, Shin-tsuta

Nakagara, Nassen
Sản xuất tại Nhật Bản

Nakagara, Nassen, Tsuta

Nakagara, Nassen, Tsuta

Nakagara, Nassen, Kiku

Nakagara, Nassen, Kiku

Toshigara, Nassen
Sản xuất tại Nhật Bản

Toshigara, Nassen, Kuruma

Toshigara, Nassen, Kuruma

Toshigara, Nassen, Ogi

Toshigara, Nassen, Ogi

Toshigara, Nassen, Asa

Toshigara, Nassen, Asa

Toshigara, Nassen, Kantsunagi

Toshigara, Nassen, Kantsunagi

Toshigara, Nassen, Fuji

Toshigara, Nassen, Fuji

Matsuri/Joto Tenugui
Sản xuất tại Nhật Bản

Matsuri-mame, Honzome

Matsuri-mame, Honzome

Mameshibori-kon-isshoku, Nassen

Mameshibori-kon-isshoku, Nassen

Mameshibori-sawake, Nassen

Mameshibori-sawake, Nassen

Hissho

Hissho

Liên hệ Yamauchi - Đối tác sản xuất an toàn, đáng tin cậyLiên hệ

japanese English